Publications

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Hakan Bulu, Adil Alpkocak, Pinar Balci, “Uncertainty Modeling for Ontology-based Mammography Annotation with Intelligent BI_RADS Scoring”,Computers in Biology and Medicine, Vol.43, Issue.4, pp.301-3011, 2013, DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.01.001, (SCI)
 •  Tolga Berber, Adil Alpkocak, Pinar Balci, Oguz Dicle, “Breast Mass Contour Segmentation Algorithm in Digital Mammograms”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, Vol 110, Issue 2, Pages 150-159, 2013. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2012.11.003) (SCI)
 • Adil Alpkocak, Nefise Meltem Ceylan, Okan Ozturkmenoglu, Information Retrieval System as a Classifier and its Application to Modality Classification of Medical Images, ImageCLEFmed 2013 at AMIA 2013 (American Medical Informatics Association Annual Meeting, Washington DC, USA, 2013.

2012

 • Adil Alpkocak,  Nefise Meltem Ceylan, “Effects of Diacritics on Turkish Information Retrieval”,TJEECS, Turkish Journal of  Electrical Engineering and Computer Sciences,  2012. (doi:10.3906/elk-1010-819) (SCI)
 • Hakan Bulu, Adil Alpkocak, Pinar Balci, “Ontology-based Mammography Annotation and Case-based Retrieval of Breast Masses”, Expert Systems With Applications,  2012. (doi:10.1016/j.eswa.2012.03.058) (SCI)
 • Nefise Meltem Ceylan, Adil Alpkoçak, Afsun Ezel Esatoğlu, “Tıbbi Kayıtlara ICD-10 Hastalık Kodlarının Atanmasına Yardımcı Akıllı Bir Sistem”, IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Belek, Antalya, 2012.
 • Okan Ozturkmenoglu, Adil Alpkocak , “Comparison of different lemmatization approaches for information retrieval on Turkish text collection” Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2012 International Symposium on, vol., no., pp.1-5, 2-4 July 2012 (doi: 10.1109/INISTA.2012.6246934)

2011

 • Deniz Kilic, Adil Alpkocak, “An Expansion and Reranking Approach for  Annotation-based Image Retrieval from Web”, Expert Systems With Applications, Vol.38, Issue.10,  pp.13121-13127, 2011. (SCI)
 • Adil Alpkoçak, Cüneyt Güzeliş, Pınar Balcı, Oğuz Dicle, Tolga Berber, Hakan Bulu, Ozan Şahin, “Sayısal Mamografi Görüntüleri için İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişim Sistemi”, TUBİTAK (1001) Proje Raporu, Proje No: 107E217, Şubat 2011. (in Turkish)
 • Okan Ozturkmenoglu, Adil Alpkocak, DEMIR at TREC-Medical 2011: Power of Term Phrases in Medical Text Retrieval, 20th Anniversary of Text Retrieval Conference, TREC, Gaithersburg, Maryland, USA, 2011.
 • Adil Alpkocak, Okan Ozturkmenoglu, Tolga Berber, Ali Hosseinzadeh Vahid and Roghaiyeh Gachpaz Hamed, DEMIR at ImageCLEFMed 2011: Evaluation of Fusion Techniques for Multimodal Content-based Medical Image Retrieval, 12th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF, Amsterdam, Netherlands, 2011.
 • Tolga Berber, Ali Hosseinzadeh Vahid, Okan Ozturkmenoglu, Roghaiyeh Gachpaz Hamed and Adil Alpkocak, DEMIR at ImageCLEFwiki 2011: Evaluating Different Weighting Schemes in Information Retrieval, 12th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF, Amsterdam, Netherlands, 2011.
 • Hakan Bulu, Adil Alpkocak, Pinar Balci, “Ontology-based Mammography Annotation with SQWRL”, Proceedings of ICBO: International Conference on Biomedical Ontology , New York, USA, 2011.

2010

 • Adil Alpkocak, Deniz Kilinc, Tolga Berber, Expansion and Re-ranking Approaches for Multimodal Image Retrieval using Text-based Methods, H. Mueller et. al (eds.), ImageCLEF:Experimental Evaluation in Visual Information Retrieval, The Information Retrieval Series 32, DOI 10.1007/978-3-642-15181-1_14, pp.261-274, Springer-Verlag Berlin Heidealberg 2010. (Book chapter)
 • Hakan Bulu, Adil Alpkocak, Pınar Balcı, Oğuz Dicle, Mamografik İncelemeler için Vaka Tabanlı Sorgulama Sistemi (Boolean Infromation Retrieval System for Mammography Reports), VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Kıbrıs, 20010.
 • Berber Tolga, Alpkocak Alpkocak, “An Extended Vector Space Model for Content-Based Image Retrieval”, (10th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2009, Corfu, Greece, September 30 – October 2, 2009, Revised Selected Papers), Multilingual Information Access Evaluation II: Multimedia Experiments, Lecture Notes in Computer Science, Volume:6242, pp. 219-222,  2010.

2009

 • Ozan AKÇAY, Adil Alpkocak, Pınar Balcı, Oğuz Dicle, DEMEK: Çok Amaçlı Sayısal Mamografi Referans Veri Kümesi, VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, 2009. (2nd best paper award)
 • Tolga Berber, Adil ALPKOCAK, İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişimi için Bütünleştirilmiş Bilgi Erişimi Modeli , VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, 2009.
 • Tolga Berber, Adil Alpkocak, DEU at ImageCLEFMed 2009: Evaluating Re-ranking and Integrated Retrieval Systems, CLEF working notes 2009, Corfu, Greece, 2009.
 • Deniz Kilinc, Adil Alpkocak, DEU at ImageCLEF 2009, WikipediaMM Task: Experiments with Expansion and Reranking Approaches, CLEF working notes 2009, Corfu, Greece, 2009.
 • Adil Alpkocak, Ontology-based Annotation and Retrieval System for Digital Mammography Images, Theseus / ImageCLEF Workshop on Visual Information Retrieval Evaluation September 29, 2009, University of Corfu, Greece.
 • Tolga Berber, Adil Alpkoçak, Mamografi Raporları için Mantıksal Bilgi Erişim Sistemi, 14.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT’09), Izmir, 2009.
 • Özlem Öztürk, Hakan Bulu, Adil Alpkocak, Cüneyt Guzeliş, İçerik Tabanlı Sayısal Mamografi Görüntü Erişim Sistemi için Öznitelik Seçimi ve Görüntülenmesi, 17.Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı SIU2009, Antalya, 2009.
 • Cihan Isikhan, Adil Alpkocak, Yetkin Ozer, Interval Distinction on Melody Perception for Music Information Retrieval, Computer Music Modeling and Retrieval, Genesis of Meaning in Sound and Music, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5493, p.196-206, 2009.
 • Giyasettin Ozcan, Adil Alpkocak, Indexing MIDI Music files with Suffix Trees, Anadolu University Journal of Science and Technology, Vol.:10, No: 2, p. 495-513, 2009. (In Turkish)

2008

 • Adil Alpkoçak, Taner Danışman, “Yüz İfadelerine Dayalı Video Dizinleme”, TÜBİTAK (1002) Proje Raporu,  Proje No: 107E002, Mayıs 2008. (in Turkish)
 • Taner Danisman, Adil Alpkocak, Emotion Classification of Audio Signals Using Ensemble of Support Vector Machines, 4th IEEE Tutorial and Research Workshop on Perception and Interactive Technologies for Speech-Based Systems, PIT 2008, Germany, June 16-18, 2008 (Also Published in Lecture Notes in Computer Science vol. 5078 Springer 2008, ISBN 978-3-540-69368-0).
 • Taner Danisman, Adil Alpkocak, Feeler: Emotion Classification of Text Using Vector Space Model, AISB 2008 Convention Communication, Interaction and Social Intelligence,  Aberdeen, Scotland, April 1-4, 2008.
 • Giyasettin Ozcan, Adil Alpkocak, Online Suffix Tree Construction for Streaming Sequences,  Advances in Computer Science and Engineering 13th International CSI Computer Conference,  Kish Island, Iran, March 9-11, 2008. (Also published by Springer in, Communications in Computer and Information Science ISSN 1865-0929, Vol.6, pp.69-81, 2008).
 • Cihan Isikhan, Adil Alpkocak, Yetkin Ozer, Interval Distinction on Melody Perception for Music Information Retrieval, 5th International Symposium on Computer Music Modeling and Retrieval, (CMMR 2008), Copenhagen, Denmark, May 19-23, 2008.

2007

 • Hakan Bulu, Adil Alpkocak,  Comparison of 3D Segmentation Algorithms for Medical Imaging,  Proceedings of 20th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (ICMS’07),  Maribor, Slovenia,  June 20-22, 2007.
 • Emin Gençpınar, Tolga Berber, Gamze Seçkin, Adil Alpkoçak, MPEG-7 based Service Guide for Mobile TV, Proceedings of ACM Third International Mobile Multimedia Communications Conference (MobiMedia2007), Greece, August, 2007.
 • Neslehan Avcu, Damla Kuntalp, Adil Alpkoçak,  Yüksek Dereceli İstatistikler Kullanılarak Müzik Türü Sınıflandırması, 15. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2007.
 • Taner Danışman, Adil Alpkoçak, Ses Sinyallerinin Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Konuşma ve Konuşma Dışı Alanlara Bölütlenmesi, 15. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2007.
 • Hakan Bulu,  Adil Alpkoçak, Tıbbi Görüntüler için 3‑Boyutlu Bölütleme Algoritmalarının Karşılaştırılması, 15. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2007.

2006

 • Erbug Celebi, Adil Alpkocak, Semantic Image Retrieval and Auto Annotation by Converting Keyword Space to Image Space, 12nd IEEE Multimedia Modelling Conference, (MMM2006), China, 2006.
 • Taner Danisman, Adil Alpkocak, Dokuz Eylül University Video Shot Boundary Detection at TRECVID 2006, 2006.
 • Ali Cenk Gedik, Adil Alpkocak, “Instrument Independent Musical Genre Classification using Random 3000 ms Segments”, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI, Springer Verlag, Vol. 3949, ISSN:0302-9743, 2006.
 • Taner Danışman, Adil Alpkoçak, İnsan Yüzündeki Duygusal İfadenin Tanınması, 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Antalya, Türkiye, 2006.
 • Ali Cenk Gedik, Adil Alpkocak, “Classification of Turkish Songs according to Makams by using n-grams”, 15th Turkish Symposium of Artificial Intelligence and Neural (TAINN’2006), Gökova, 2006.

2005

 • Gıyasettin Ozcan, Cihan Isikhan, and Adil Alpkocak, Melody Extraction on Midi music Files, IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2005), pp.412-422, 2005.
 • Erbug Celebi, Adil Alpkocak, Combining textual and visual clusters for semantic image retrieval and auto annotation, 2nd European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantic and Digital Media Technologies (EWIMT’2005), London, 2005.
 • Ali Cenk Gedik, Adil Alpkocak, “Instrument Independent Musical Genre Classification using Random 3000 ms Segments”, 14th Turkish Symposium of Artificial Intelligence and Neural (TAINN’2005), Çeşme, 2005.
 • Adil Alpkoçak, Tolga Berber, Tıbbi Görüntü Arşivleri İçin İçerik Tabanlı Görüntü Erişim Yöntemleri, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 2005.

2003

 • Taner Danışman, Adil Alpkoçak, “Ten Rengi Tabanlı Yüz Bulma Yöntemi ile Otomatik Video Dizinleme ve Sorgulama”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 2003.

2002

 • Adil Alpkoçak, Taner Danışman, Tuba Ülker, “Similarity Search Using M-tree in Parallel environment”, Lecture Notes in Computer Sciences LNCS, Vol:1909, pp.216-225, Springer-Verlag, ISSN:0302-9743, 2002.
 • Rifat Aşlıyan, Adil Alpkoçak, “Automatic classification of Textile Images”, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Denizli, 2002.
 • Sedat Çapar, Adil Alpkoçak, “Cost-Reduced Color Moments”, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Denizli,  2002.

2001

 • Adil Alpkoçak, Tuba Ülker, Taner Danışman, “PAMIR: Parallel Multimedia Information Retrieval System”, MIS’2001, International Symposium on Multimedia Information Systems, Capri, ITALY, 2001.
 • Kaan İçer,  Hülya Çetin, Adil Alpkoçak, “Voice Browsers”, Türkiye Bilişim Derneği, 18. Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2001 (in Turkish)

2000

 • Erbuğ Çelebi, Adil Alpkoçak, “Clustering of Texture Features for Content Based Image Retrieval”, Proc. of First International Conference on Advances in Information Systems, İzmir, 2000, Lecture Notes in Computer Sciences LNCS, Vol:1909, Springer-Verlag, ISSN 0302-9743.
 • Adil Alpkoçak, “Bilgisayar‑Tabanlı Hasta Kayıt Sistemleri ve İnternet”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sepmozyumu, Ankara, 28-29 Eylül 2000.
 • Adil Alpkoçak, Taner Danışman, “PAMIR: Internette Resim Arama Motoru”, Türkiye Bilişim Derneği, 17. Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2000.
 • Adil Alpkoçak, “2000’li yıllarda Bilişim Teknolojileri”, 2000’li Yıllarda Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000. (invited talk) (presentation)
Jun 9, 2020 @ 15:06